EmbryoGen

reklama EmbryoGen

INFORMACJA DLA LEKARZY

Więcej niż 20% z wszystkich ciąż kończy się poronieniem, co często spowodowane jest:

 • Niedoborem czynnika wzrostu
 • Osłabionym naturalnym sygnałem komórkowym
 • Nieoptymalnym rozwojem zarodka
 • Słabą kompatybilnością w relacji macica-zarodek

Brak czynnika wzrostu może spowodować nieoptymalny rozwój zarodka i poronienia.

Typowe embriony IVF zdradzają oznaki zaburzeń w obszarze związanym z czynnikiem wzrostu. W porównaniu do embrionów in vivo, embriony IVF posiadają:

 • Niższą liczbę blastomerów
 • Spowolniony proces podziału
 • Wyższy stopień apoptozy
 • Wolniejsza kompakcja, kawitacja i rozrost
 • Niższa waga urodzeniowa

U kobiet z poronieniami nawykowymi obserwuje się zjawisko nieprawidłowej cytokinezy, co może z kolei prowadzić do niekorzystnego rozwiązania ciąży, w tym poronień spontanicznych m.in. w związku z nieprawidłowym wzrostem łożyska i jego funkcji. Powrót czynnika wzrostu do zarodków IVF oznacza zatem:

 1. Bardziej fizjologiczne IVF poprzez aktywację i stymulację prawidłowego i naturalnego procesu rozwoju zarodka.
 2. Zwiększone możliwości dla dobrej komunikacji między zarodkiem a jego środowiskiem.
 3. Redukcja niektórych negatywnych efektów zazwyczaj zauważanych w zarodkach IVF.

Udana implantacja wymaga czynnika wzrostowego.

Procedura związana z implantacją obejmuje kilka odrębnych etapów: apozycję blastocysty, adhezję blastocysty, penetrację komórek zarodka i inwazję trofoblastu. Procesy te mogą zachodzić jedynie w okresie „okna implantacyjnego”.

Udana implantacja i jej utrzymanie zależna jest od całego kompleksu wzajemnych molekularnych interakcji płodowo-matczynych. Utrzymanie ciąży zależy od prawidłowego przebiegu cyklu rozwojowego zarodka, właściwego wzrostu i różnicowania łożyska oraz kontroli mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. We wszystkich tych procesach uczestniczą cytokiny.

Z perspektywy zarodka, przygotowanie do implantacji to ekspresja wielu receptorów oraz molekuł adhezyjnych na powierzchni jego komórek, jak również produkcja cytokin i innych mediatorów.

Z punktu widzenia endometrium, momentem krytycznym powstania ciąży jest decidualizacja, kiedy to błona śluzowa macicy podlega ekstensywnym zmianom w morfologii oraz w obszarze wzorów ekspresji i wydzielania celem wsparcia procesu wszczepiania zarodka. W okresie okna implantacyjnego endometrium syntetyzuje cytokiny i chemokiny, dochodzi także do ekspresji molekuł adhezyjnych i określonych klas molekuł MHC.

Wspomniane cytokiny sprzyjają utrzymaniu ciąży ze względu na ważną rolę mediatora reakcji zapalnych w macicy, a ich niedobory mogą prowadzić do niekorzystnego jej rozwiązania, z poronieniem włącznie. GM-CSF to cytokina spełniająca wiele istotnych funkcji o kluczowym znaczeniu dla udanej ciąży.

EmbryoGen

EmbryoGen

EmbryoGen

EmbryoGen

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - info@rovers.pl