EmbryoGen

reklama EmbryoGen

KONTAKT

Rovers Polska Sp. z o.o. 05-501 Piaseczno, ul. Stołeczna 10 tel.: (0-22) 737-11-95, faks: (0-22) 737-11-96 e-mail: info@rovers.pl http://www.rovers.pl

Odczynnik EmbryoGen® jest chroniony patentem. Producentem odczynników jest firma Origio a/s, Dania. Rovers Polska jest wyłącznym przedstawicielem firmy Origio a/s na terenie Polskim i dystrybutorem produktu EmbryoGen® .

Rovers Polska Sp. z o.o.,
NIP 113-01-07-961, Regon 011135728,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000048389.

EmbryoGen

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - info@rovers.pl