EmbryoGen

reklama EmbryoGen

AKTUALNOŚCI

SYMPOZJUM SATELITARNE ORIGIO „ALPHA”

28 kwietnia 2012, Londyn

Klucz do udanej ciąży versus niepowodzenia

W procedurze wspomaganego rozrodu ocena jakości gamet i embrionów ma kluczowe znaczenie. Warunkuje ona powodzenie zabiegu i jednocześnie umożliwia specjaliście udzielenie merytorycznej porady pacjentce. Pozwala także na wybór optymalnego postępowania terapeutycznego.

W dotychczasowej praktyce, przy stosowaniu zapłodnienia in-vitro, jednym z największych wyzwań dla lekarzy była właściwa analiza potencjału rozwojowego gamet i embrionów w oparciu o ocenę ich morfologii. Ocena morfologiczna okazała się jednak mieć swoje ograniczenia.

Pojawiające się wciąż nowe wyniki badań sugerują, że np. zwrócenie szczególnej uwagi na dojrzałość cytoplazmatyczną oocytu jest istotnym krokiem prowadzącym do określenia jego zdolności rozwojowych. Natomiast najnowsze doniesienia dotyczące roli, jaką dla prawidłowego rozwoju zarodka oraz w procesie jego implantacji w macicy odgrywa czynnik wzrostu GM-CSF, pozwalają na zastosowanie bardzo obiecującego rozwiązania medycznego u kobiet z wcześniej przebytymi poronieniami.

Źródło: „The competent embryo – What you see is what you get – or is it?”
Dr Sǿren Ziebe, The Fertility Clinic, Rigshospitalet, Kopenhaga, Dania

EmbryoGen

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - info@rovers.pl